Lịch làm việc năm 2021

Lịch tuần trước Từ 07/06/2021 đến 13/06/2021
Tuần: 25 , từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 đến ngày 20 tháng 6 năm 2021
Lịch tuần tiếp Từ 21/06/2021 đến 27/06/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 14 tháng 6 - Tập huấn trực tuyến: Sử dụng Padlet tạo tương tác trong dạy học trực tuyến - Từ: 20h30 - Thành phần: Giảng viên và những người quan tâm tới dạy học trực tuyến (Địa chỉ truy cập phòng tập huấn được gửi qua Email của GV trước khi cuộc họp diễn ra 30 phút).
- Các Chi bộ triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Họp tổ chuyên môn.
Thứ bangày 15 tháng 6 - Họp xét công nhận sáng kiến - Từ: 15h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Theo Quyết định.
Thứ tưngày 16 tháng 6  
Thứ nămngày 17 tháng 6 - Hội thảo khoa học Khoa Tự nhiên - Từ: 14h00 - Tại: Phòng B1.01, Giảng đường B - TP: Đại biểu; GV khoa Tự nhiên và những người quan tâm.
Thứ sáungày 18 tháng 6 - Nghiệm thu chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, TS. Nguyễn Việt Dũng - Từ: 14h00 - Tại: VP khoa Tiểu học - Mầm non.
Thứ bảyngày 19 tháng 6 - Tập huấn trực tuyến: Sử dụng Padlet tạo tương tác trong dạy học trực tuyến - Từ: 20h00 - Thành phần: Giảng viên và những người quan tâm tới dạy học trực tuyến (Buổi 2).
Chủ nhậtngày 20 tháng 6