Lịch làm việc năm 2019

Lịch tuần trước Từ 09/09/2019 đến 15/09/2019
Tuần: 38 , từ ngày 16 tháng 9 năm 2019 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019
Lịch tuần tiếp Từ 23/09/2019 đến 29/09/2019
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 16 tháng 9 - Thông báo: Thực hiện Thời khóa biểu học kỳ 2 cho lớp CĐLT Mầm non K10. - Học bù Thời khóa biểu sáng thứ 6, ngày 13/9/2019.
- Họp tổ chuyên môn.
Thứ bangày 17 tháng 9 - Họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo - Từ: 15h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Theo Quyết định.
Thứ tưngày 18 tháng 9  
Thứ nămngày 19 tháng 9  
Thứ sáungày 20 tháng 9  
Thứ bảyngày 21 tháng 9  
Chủ nhậtngày 22 tháng 9