Thứ Hai, 24/1/2022
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÁI NGUYÊN CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
1/6/2021 14:23' Gửi bài này In bài này

        Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”,  ngày 01/3/2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 276/QĐ – LĐTB& XH về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên và đổi tên thành Trường Cao đẳng Thái Nguyên, ngày 26/4/2021 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thái Nguyên. Theo đó, Trường Cao đẳng Thái Nguyên là trường đa ngành có sứ mạng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp thuộc các lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Giáo dục Mầm non, Bồi dưỡng Giáo viên… Trong cơ cấu tổ chức của Trường, bên cạnh các Phòng, Khoa, Trung tâm,  có 2 Khoa là tiền thân từ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên đặc biệt có thế mạnh trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, đó là “Khoa Sư phạm” và  “Khoa Bồi dưỡng và Giáo dục thường xuyên” thực hiện sứ mạng “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ Cao đẳng Giáo dục Mầm non, Giáo dục thường xuyên, Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ của Trường”. Dự kiến số lượng sinh viên sư phạm được tuyển năm 2021 đến năm 2025 mỗi năm từ 150 - 250 chỉ tiêu. Về phạm vi tuyển sinh, Trường Cao đẳng Thái Nguyên được tuyển sinh trong phạm vi cả nước; ngoài ra, trường được phép tuyển sinh quốc tế đối với các nước Lào, Campuchia và các nước trong khu vực.
Ngày 01/06/2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÁI NGUYÊN chính thức đi vào hoạt động. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ký các quyết định bổ nhiệm giữ các chức vụ trong Ban giám hiệu TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÁI NGUYÊN như sau
1. Ông Phạm Chí Cường - Phó hiệu trưởng, điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Thái Nguyên
2. Ông Nguyễn Ngọc Sáng - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên
3. Ông Nông Khánh Bằng - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên
4. Lê Kim Anh - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Thư viện ảnh