Tập huấn tạo hình ở trường mầm non
1/11/2017 15:18' Gửi bài In bài

Nghệ thuật tạo hình rất đa dạng phong phú về loại hình như: hội họa, đồ họa, điêu khắc. Đây là nghệ thuật phản ánh chân thực cuộc sống thông qua ngôn ngữ hình ảnh, do vậy nghệ thuật tạo hình còn được gọi là “nghệ thuật thị giác”. Trẻ em được tiếp xúc với hoạt động tạo hình từ rất sớm và đó cũng là một nội dung quan trọng không thể thiếu được trong Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non. Ở trường mầm non hoạt động tạo hình được coi là con đường cơ bản để góp phần giáo dục thẩm mỹ, giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống.

Hoạt động tạo hình (HĐTH) là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất đối với trẻ em, nó giúp trẻ khám phá  và thể hiện sinh động những gì chúng nhìn thấy trong thế giới xung quanh, những gì mà trẻ rung động mạnh mẽ và gợi cho chúng những cảm xúc, tình cảm tích cực. HĐTH là một hoạt động có đầy đủ điều kiện để đảm bảo sự tác động đồng bộ tới mọi mặt phát triển của trẻ em về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất và hình thành những phẩm chất riêng biệt, năng lực ban đầu của con người như một thành viên trong xã hội biết lao động tích cực, sáng tạo.

Xác định rõ vị trí, vai trò của HĐTH ở trường Mầm non, trên cơ sở khảo sát thực tế năng lực tổ chức hoạt động tạo hình của giáo viên ở các cơ sở Giáo dục Mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên đã tổ chức biên soạn Đề cương, tài liệu Bồi dưỡng kỹ thuật tạo hình cho giáo viên mầm non, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

Chuyên đề bồi dưỡng đã được triển khai thực hiện ở các huyện, thị trong tỉnh Thái Nguyên và đã thu hút đông đảo giáo viên mầm non tham dự. Đây là hình thức sinh hoạt chuyên môn thiết thực và bổ ích nhất giúp giáo viên tự khám phá tìm hiểu các kỹ thuật tạo hình thích hợp nhất để có thể nâng cao tay nghề, vận dụng linh hoạt vào tổ chức hoạt động tạo hình ở các cơ sở giáo dục mầm non có hiệu quả.

Một số hình ảnh từ lớp tập huấn


Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 316866 Số người đang online: 6