Kết nạp Đảng chi bộ Tiểu học - Mầm non năm 2021
16/6/2021 10:51' Gửi bài In bài
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: 222-QĐ/TU ngày 02/6/2021 của Thành Ủy Thái Nguyền về chuẩn y kết nạp đảng viên.
Được sự đồng ý của Đảng bộ trường Cao đẳng sư Phạm Thái Nguyên, Chi bộ Khoa Tiểu học – Mầm non tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 04 quần chúng Lê Thị Nhung; Mông Thị Quỳnh Mai; Hoàng Thị Ngọc Dung; Trần Ngọc Huyền sinh viên Khoa Tiểu học – Mầm non vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Hà Thị Phương Bắc - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ 04 đồng chí trong thời gian đảng viên dự bị.
Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp.

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 291202 Số người đang online: 4