Giới thiệu - Tổ chức

Giới thiệu phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL

Giới thiệu phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL

Văn bản và Biểu mẫu

Danh sách sinh viên lấy dữ liệu trước khi tốt nghiệp (Khóa 2017-2020)

Để có dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Phòng Thanh tra- Khảo thí và ĐBCL tiến hành lấy dữ liệu sinh viên khóa 2017-2020. Danh sách sinh viên được gửi theo file...

Thanh tra

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 22/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định có 4 chương, 42 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc...

Tin tức

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Trường CĐSP Thái Nguyên về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL đã tiến hành đại hội chi bộ.