Giới thiệu - Tổ chức

Giới thiệu phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL

Giới thiệu phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL

Thanh tra

Nội quy tiếp công dân của Trường CĐSP Thái Nguyên

Trường CĐSP Thái Nguyên đã có Quyết định số 641/QĐ-CĐSP ngày 26/9/2019 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường CĐSP Thái Nguyên. Bộ phận thường trực tiếp công dân: Phòng Thanh tra- Khảo thí và ĐBCL (Tầng 3, nhà H); Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00,...

Tin tức

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Trường CĐSP Thái Nguyên về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL đã tiến hành đại hội chi bộ.