dự thảo "Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm”
26/2/2018 15:13' Gửi bài In bài

Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo "Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm”  trên website của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, trường đại học sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở đào tạo giáo viên, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đóng góp ý kiến.
Thời gian đóng góp ý kiến: Từ ngày 26/2/2018 đến trước ngày 26 tháng 04 năm 2018.
Nội dung chi tiết dự thảo xem trên file đính kèm./.
Du thao Thong tu quy dinh chuan GVSP T2_2018.pdf