Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 (các môn còn lại) lớp học bổ sung của SV nhập học muộn năm học 2020-2021
22/6/2021 8:18' Gửi bài In bài
Bộ phận TTKT-ĐBCL THÔNG BÁO điều chỉnh lịch thi (ONLINE) học kỳ 1 lớp học bổ sung của SV nhập học muộn năm học 2020-2021.docx