Lịch làm việc năm 2020

Lịch tuần trước Từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
Tuần: 4 , từ ngày 20 tháng 1 năm 2020 đến ngày 26 tháng 1 năm 2020
Lịch tuần tiếp Từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 20 tháng 1  
Thứ bangày 21 tháng 1  
Thứ tưngày 22 tháng 1  
Thứ nămngày 23 tháng 1  
Thứ sáungày 24 tháng 1  
Thứ bảyngày 25 tháng 1  
Chủ nhậtngày 26 tháng 1