Danh sách Ban chủ nhiệm và các thành viên Câu lạc bộ Tin học
16/5/2017 11:41' Gửi bài In bài

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC & BDNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

CÂU LẠC BỘ TIN HỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM, THÀNH VIÊN

THAM GIA CÂU LẠC BỘ TIN HỌC NĂM 2017

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Đỗ Hoàng Hải

20/11/1974

Phòng ĐT-NCKH

Chủ nhiệm

0981877226

2

Dương Ngọc Phương

29/11/1981

Phòng ĐT-NCKH

Phó chủ nhiệm

0985834876

3

Lăng Thị Yến

18/09/1998

Lớp CĐMNK13A

Phó chủ nhiệm

01682938833

4

Lại Thị Hải

20/03/1997

Lớp CĐMNK13B

Uỷ viên

0964250820

5

Lê Thị Linh

20/12/1997

Lớp CĐTHK14B

Uỷ viên

01694841158

6

Nguyễn Thị Nhã

20/05/1998

Lớp CĐMNK13B

Uỷ viên

01628423737

7

Nguyễn Hà Thương

17/03/1997

Lớp CĐTHK14B

Uỷ viên

01662748505

8

Ma Lê Tố Uyên

13/07/1996

Lớp CĐMNK13A

Uỷ viên

01649893773

9

Diệp Thị Vân Anh

07/06/1998

CĐMNK13A

Thành viên

 

10

Đỗ Hải Anh

10/01/1997

CĐTHK14B

Thành viên

 

11

Lê Thị Bích

03/05/1996

CĐTHK14B

Thành viên

 

12

Đoàn Thị Duyên

15/09/1997

CĐMNK13A

Thành viên

 

13

Đinh Thị Hồng Hạnh

14/04/1997

CĐMNK12B

Thành viên

 

14

Chung Thị Huyền

16/02/1998

CĐMNK13A

Thành viên

 

15

Dương Thị Ngọc Huyền

07/05/1998

CĐMNK13B

Thành viên

 

16

Đặng Thị Khuyên

09/09/1998

CĐ10A1-Y Tế

Thành viên

 

17

Trương Thị Hồng Nhung

18/11/1997

CĐMNK12B

Thành viên

 

18

Nguyễn Thị Quyên

22/12/1996

CĐMNK13C

Thành viên

 

19

Trần Thị Quỳnh

16/08/1996

CĐMNK13B

Thành viên

 

20

Lại Thị Sinh

15/07/1997

CĐMNK13B

Thành viên

 

21

Vũ Thị Thu

04/09/1997

CĐTHK14B

Thành viên

 

22

Nguyễn Minh Trang

23/03/1998

CĐMNK13B

Thành viên

 

23

Phùng Mỹ Trinh

03/05/1997

CĐMNK12B

Thành viên

 

                                                  CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ TIN HOC

Đỗ Hoàng Hải

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 256998 Số người đang online: 3